Видове градини

Интересували ли сте се какво разнообразие от видове градини съществува. Изборът никак не е малък и всяка една градина притежава особено очарование. Сега ще ви изложим най-разпространените стилове, сред които можете да си избирате и да пресъздадете детайли от тях във вашия двор или градина.

 

Формална градина

Тя се характеризират с множество геометрични фигури, изградени най-често с жива плет и топиарни форми (подрязани растения). В повечето случай във формалните видове градини има разнообразни водни елементи – фонтани, чешми и други. Цъфтящите растения са плътно засадени и се разполагат между живата плет – туя, чемшир, тис и други видове.

Този вид градини датира началото си от средновековието и най-често се среща в Италия, Франция и Англия.

 

Пейзажни видове градини

Точно като името си, целта тук е да се наподоби естествено създадена природна картина. В този стил озеленяване няма да видите симетрия и геометрични фигури, а напротив. Държи се на големи ливади с неправилна форма, в чиито краища са разположени групирани храсти и дървета.

Нищо не трябва да изглежда подредено от човек, а създадено от природата. Алеите в пейзажните градини са лъкатушещи или дъговидни. Акцентира се на водните елементи, които наподобяват ручеи, езера или водопади.

 

Цветни градини

Трудно е да се определи характерните черти на този вид озеленяване на градини. Цветните дворове има във всяка страна и притежава своята особеност и красота продиктувана от видовото разнообразие, от което е изградена. Единственото общо между всички цветни градини е използването на цветя.

Озеленяването с цъфтящи растения може да се изгради с луковични, едногодишни или пиренни видове. За съжаление тяхната красота е моментна. През периода на цъфтеж се разкрива изяществото на градината, а през останалото време далеч не е толкова колоритна.

За да се избяга от този ефект в цветните градини се съчетават цветя и храсти с редувано цъфтене и вечно зелени видове. Това е единственият вариант да се осигури красотата и разнообразието от цвят от ранна пролет до късна есен.

 

Алпинеуми и скални кътове

Тези акценти в градините са много широко застъпени по нашите географски ширини. За направата им се използва чакъл, камъни, вечнозелени растения и различи цветя. При алпинеумите се залага най-често на планинска растителност – билки, незабравка, еделвайс, клек, бор и други. Скалните кътове се аранжират по-свободно. При тях могат да се използват всички видове градински растения.

 

Вертикални градини

Последният вид градини с който ще ви запознаем, е много ефектен начин за озеленяване. Той се връзва идеално с градския облик. Вертикалните градини представляват фасада на сграда изградена от живи растителност.

За създаването им се използват специални модули с вградена поливна система, които се прикрепят към конструкцията на сградата. Изискването към използваните растения във вертикалната градина е това да имат плитка коренова система.

Това са само някои от стиловете градини. Когато решите да озелените своя двор не е задължително да се придържате строго към конкретен вид. Можете да създадете прекрасно и китно кътче, като взаимствате най-добрите идеи и ги пресъздадете на ваш терен.

Все още няма оценка!