Дендрологични проекти от iGreen.bg

Дендрологичният проект заема съществено важно място при озеленяването на градинските площи във вашия дом, офис, кафене, хотел или сграда. От изключително значение за всеки един клиент е да бъде предварително информиран, относно същността на самия проект и каква е неговата роля в изграждането на неговия зелен свят.

Какво представлява дендрологията?

Най-общо казано, дендрологията е клон на ботаниката, която изучава множеството дървесни видове – дървета, храсти и ниски храсти. Дендрологията се развива като независима дисциплина от останалите клонове на ботаниката.

Първите работи по дендрология се появяват в средата на 18-ти век и са били ограничени до описание на морфологичните и таксономични характеристики на растенията, заедно с позоваване на географския обхват на видовете.

С натрупването на все повече знания, се превръща в необходимост да се опишат спецификите на множеството видове дървета и храсти – диви, култивирани и тези, които биха могли да се култивират, от гледна точка на тяхната биология и екология.

Впоследствие са били издадени монографии на родове и видове. Това се дължи на развитието на общата биология и особено на такива клонове на биологията като генетика, развъждане и теория на видовете.

В СССР, обхвата и съдържанието на научноизследователската дейност в дендрологията се предопределя от В. Сукачев, който показа (1928-33), че тя трябва да бъде отделено не само според морфологичното и таксономичното описанието на дърветата и храстите, но и относно географското разпространение и историята на образуване, развитието и еволюцията на видовете.

Тези идеи са отразени в монографии по такива теми като кедри на Европейския СССР, Източен Сибир и Далечния изток (Горски институт на Академията на науките на СССР), белия бор (горско стопанство лаборатория на Академията на науките на СССР) и върби (Москва университет).  Подобно изследване е проведено в чужбина (в САЩ на бор от Н. Т. Миров; в Югославия върху букови от В. Мишич).

Резултатите от изследванията в дендрологията в СССР са обсъдени в ботаническо дружество на All-съюз и различните общества на природолюбители. Международният съюз за проучване на горските организации (IUFRO) спонсорира годишните симпозиуми. Конгресът се провежда веднъж на всеки пет години.

Като заключение бихме могли да отбележим, че един дендрологичен проект е от изключителна важност за всеки един от вас, който възнамерява да превърне своята градина в зелен свят, даряващ го с кислород, насищащ окото му и хранещ душата му. Не пестете време и средства, а се доверете на специалистите по озеленяване от iGreen.bg. Така целите ви ще се превърнат в реализиран проект, оставящ перманентни следи във вашия живот.

4.4/5 - (27 votes)